sim loc phat, sim tu quy

TÌM SIM SỐ ĐẸP, HƠN 3 TRIỆU SIM CHO BẠN LỰA CHỌN

Phần mềm định giá sim, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 - xác định giá trị chính xác sim của bạn miễn phí

Sim đầu số 097, đầu 097, Sim 973518, Sim số đẹp Viettel dễ nhớ đuôi 973518 Vinaphone Viettel Mobifone 10 số đầu số 097 quẻ số 2

XEM THÊM ĐẦU SỐ 097: Đầu số 0970 » Đầu số 0971 » Đầu số 0972 » Đầu số 0973 » Đầu số 0974 » Đầu số 0975 » Đầu số 0976 » Đầu số 0977 » Đầu số 0978 » Đầu số 0979 »
Đầu số 097 » Đầu số 09 »

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettelđầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Sim dễ nhớ là sim có đuôi dễ nhớ. Sim dễ nhớ có ưu điểm là giá rẻ và số rất dễ nhớ.
Sim 10 số là những sim có đầu số 09 như đầu số 086, 096, 097, 098 của mạng viễn thông Viettel. Đầu số 088, 091, 094 của Vinaphone. Sim đầu số 089, 090, 093 của mạng Mobifone. Đầu 092 của Vietnamobile, 095 của Sfone, 099 của Gmobile
Sim đầu số 097 là sim 10 số của mạng viễn thông Viettel
Sim số đẹpMạng Giá Loại sim Đặt mua
0977973518 Sim số đẹp mạng viễn thông Viettel, Dễ nhớ Đuôi 973518 , 10 số, đầu số 097, không dính chứa số 4, mệnh kim, có tổng điểm 56, quẻ kinh dịch số 2 350,000 ₫
420.000
Sim quẻ 2 Viettel
Xem đuôi 518
Đặt mua

Xem hết sim đuôi 3 mạng chính tại đây
Đuôi 973518 VIETTEL (172 sim)

Đuôi 973518 VINAPHONE (336 sim)

Đuôi 973518 MOBIFONE (259 sim)

Tất cả đuôi 973518 Viettel Vina Mobi ... (633 sim)

QUẺ 2: THUẦN KHÔN

Dưới đây là lời giảng Quẻ Thuần Khôn theo sách "Kinh dịch - Đạo của người quân tử"

:::::: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ Thuần Khôn, còn gọi là quẻ Khôn (坤 kūn), tức Đất là quẻ số 02 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn = (地) Đất.

* Ngoại quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn = (地) Đất.

Giải nghĩa: Thuận dã. Nhu thuận. Thuận tòng, mềm dẻo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy. Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng.

坤 : 元, 亨, 利, 牝 馬 之 貞 . 君 子 有 攸 往 . 先 迷 後 得. 主 利 . 西 南 得 朋 . 東 北 喪 朋 . 安 貞 吉 .

Khôn: Nguyên, hanh, lợi, tẫn mã chi trinh. Quân tử hữu du vãng, tiền mê hậu đắc, chủ lợi. Tây nam đắc bằng, đông bắc táng bằng. An trinh, cát.

Dịch: Khôn có đức đầu tiên và lớn, hanh thông, thích đáng, đức chính và bền của con ngựa cái. Người quân tử có việc làm mà thủ xướng thì lầm, để người khác thủ xướng mà mình theo sau thì được. chỉ cốt lợi ích cho vạn vật. đi về phía tây nam thì được bạn, về phía đông bắc thì mất bạn. An lòng giữ đức bên vững, tốt.

Giảng: Quẻ Càn gồm 6 hào dương, quẻ Khôn gồm 6 hào âm. Càn “tượng” (1) trời thì không “tượng” đất. Càn cương kiện thì Khôn nhu thuận. Càn tạo ra vạn vật ở vô hình, thuộc phần khí; nhưng phải nhờ Khôn vạn vật mới hữu hình, mới sinh trưởng, cho nên công của Khôn cũng lớn như công của Càn; chỉ khác Khôn phải ở sau Càn, tùy theo Càn, bổ túc cho Càn; cho nên các đức nguyên, hanh, lợi, Khôn có đủ như Càn; chỉ riêng về đức trinh (chính và bền) thì Khôn hơi khác: tuy chính và bền nhưng phải thuận. Văn Vương dùng con ngựa cái để “tượng” Không: ngựa là giống mạnh mà ngựa cái có tính thuận theo ngựa đực.

Cũng vì Khôn có đức thuận, cho nên khởi xướng phải là Càn, Khôn chỉ tiếp tục công việc của Càn. Người quân tử nếu ở vào địa vị khôn, phải tùy thuộc người trên thì làm việc cũng đừng nên khởi xướng để khỏi lầm lẫn, chờ người ta khởi xướng rồi mới theo thì được việc, như vậy là có đức dày như đất, chở được muôn vật, lớn cũng không kém đức của trời (Càn): “Quân tử dĩ tự cường bất tức” là bài học rút ra từ quẻ Càn.

Chu công còn khuyên đi về phía Tây Nam vì trên Hậu thiên bát quái Khôn ở phía Tây nam (có học giả hiểu là phía Tây và phía Nam) thì được bạn (hoặc được tiền bạc, vì chữ “bằng” cò thể hiểu là bằng hữu, cũng có thể hiểu là bằng bối: bối là vỏ sò ngao xưa dùng làm tiền, 1 bằng là 2 hoặc 10 bối) nếu đi về phía Đông bắc thuộc dương thì mất bạn (hoặc tiền bạc).

Được quẻ này, nến theo những lời khuyên đó mà an lòng, giữ đức bền vững thì tốt.

Câu “Quân tử hữu du vãng, tiên mê hậu đắc” có người hiểu là: “Người quân tử có đi đâu thì trước lầm sau đúng”, mà không giảng tại sao lại như vậy. Hiểu như chúng tôi ở trên thì có lý hơn, làm rõ cái đạo “thuận tòng thì tốt” của Khôn. Chữ “du” ở trong kinh Dịch thường dùng như chữ “sở”

Tác giả Văn Ngôn không giảng gì thêm chỉ tóm tắt lại: Đạo Khôn là thuận theo trời mà tiến hành không ngừng.

Hào từ:

1) 初 六: 履 霜, 堅 冰 至

Sơ lục: Lý sương, kiên băng chí.

Giảng: Đây là hào âm đầu tiên trong quẻ. Âm thì lạnh, nên Chu Công ví với sương lạnh mới kết lại thì thành sương, rồi lần lần, lạnh hơn, nước sẽ đông lại thành băng. Hao này có hàm cái ý phải thận trọng từ bước đầu. Tiểu tượng truyện không giảng thêm, còn Văn ngôn truyện thì khuyên ta:

“Nhà nào tích lũy điều lành thì tất có thừa phúc (để đến đời sau); nhà nào tích lũy điều chẳng lành thì tất có thừa tai vạ (để đến đời sau). Như việc bề tôi giết vua, con giết cha, nguyên do không ở trong một buổi sớm chiều; tất dần dà có từ lâu rồi, mà người ta không biết lo toan từ sớm vậy” (tích thiện chí gia tất hữu dư khách, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương: Thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất triều nhất tịch chi cố, kỳ sở do lai giả tiệm hĩ. Do biện chi bất tảo biện dã).”

Chúng ta để ý: hào 1 quẻ Càn, Dịch chỉ khuyên cứ ở ẩn, tu đức luyện tài chờ thời; còn hào 1 quẻ Khôn này. Dịch răn phải đề phòng từ đầu, nếu không sẽ gặp họa; như vậy Dịch tin ở Dương hơn đạo Âm, trọng Dương hơn Âm .

2) 六 二: 直 方 大, 不 習 无 不 利

Lục nhị: trực phương đại, bất tập vô bất lợi.

Dịch: Hào 2, âm (Đức của mình) thẳng, vuông, lớn thì chẳng phải học tập mà cũng không có gì là không lợi.

Giảng: Hào này rất tốt: thể là âm, vị cũng là âm ( hào chẳn), thế là đắc chính, cho nên bảo là có đức thẳng (trực) nó lại đắc trung, (ở giữa nội quái) cho nên bảo là vuông vức (phương) (1) nó lại ở trong quẻ Khôn, có qui mô lớn, nên chẳng cần học tập khó khăn mà hành động nào cũng hợp đạo lý.

Văn ngôn giảng thêm: người quân tử muốn như hào 2 này mà ngay thẳng ở trong lòng thì phải có đức kinh; vuông ở ngòai (khi tiếp vật) thì phải có đức nghĩa. Có hai đức kính, nghĩa đó thì sẽ không cô lập (?). Nguyên văn: “bất cô”, Chu Hi giảng là to lớn, tức có ý cho rằng: Kính thì “trực”, nghĩa thì “phương”. Có đủ kính và phương thì là “đại”. Chúng tôi hiểu theo câu: Đức bất cô, tất hữu lân” (người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình (bạn đây là hào 5, ứng với 2) không biết có đúng không.

3) 六 三: 含 章 可 貞, 或 從 王 事, 无 成 有 終

Lục tam: hàm chương khả trinh, hoặc tòng vương sự, vô thành hữu chung.

Dịch: Hào 3, âm: Ngậm chứa (đừng để lộ ra) đức tốt mà giữ vững được, có khi theo người trên mà làm việc nước, đừng chiếm lấy sự thành công thì sau cùng sẽ có kết quả.

Giảng: Hào 3 là âm mà ở vào địa vị dương (lẻ), như vậy là không chính, nhưng nó vốn có đức nhu thuận của quẻ Khôn, thêm được tính cương kiện của vị dương, thì lại là tốt (đây là lẽ biến hóa của Dịch).

Nó đứng trên cùng nội quái, tức có thể có chức phận, cho nên bảo là có lúc theo bề trên làm việc nước. Nhưng nó nên nhũn, nhu thuận (đức của Khôn) chỉ làm trọn nghĩa vụ mà đừng chiếm lấy sự thành công thì sau cùng sẽ có kết quả.

Văn ngôn bàn thêm: Ngậm chứa đức tốt, theo người trên làm việc mà không dám chiếm lấy sự thành công, đó là đạo của Đất, của vợ, của bề tôi (địa đạo, thê đạo, thần đạo). Đó là cách cư xử của người dưới đối với người trên.

4) 六 四: 括 囊, 无 咎, 无 譽.

Lục cửu: quát nang, vô cữu, vô dự.

Dịch: Hào 4 âm: như cái túi thắt miệng lại, (kín đáo giữ gìn) thì khỏi tội lỗi mà cũng không danh dự.

Giảng: hào 4 là âm ở địa vị âm trong một quẻ tòan âm, mà không đắc trung như hào 2, ví như người quá nhu thuận, vô tài, không có chút cương cường nào. Đã vậy, mà ở sát hào 5, tức là có địa vị một đại thần, tài thấp mà địa vị cao, nên phải thận trọng thì mới khỏi tội lỗi, an thân, mặc dầu không có danh dự gì.

Hào 4 quẻ Càn cũng ở địa vị như hào này, nhưng là dương, có tài năng, nên còn có thể bay nhảy, tiến được (hoặc dược), khác nhau ở chỗ đó.

Văn ngôn cho hào này có cái tượng “âm cự tuyệt dương” (vì không có chút dương nào cả từ bản thể tới vị), như vậy là âm dương cách tuyệt nhau, trời đất không giao nhau (thiên địa bế), lúc đó hiền nhân nên ở ẩn (hiền nhân ẩn), rất thận trọng thì không bị tai họa.

5) 六 五: 黄 裳, 元 吉.

Lục ngũ: hoàng thường, nguyên cát.

Dịch: hào 5, âm: như cái xiêm màu vàng, lớn, tốt (rất tốt).

Giảng Hào 5 là hào chí tôn trong quẻ , đắc trung. Tuy nó không đắc chính vì là âm mà ở vị dương; nhưng ở trong quẻ Khôn,như vậy lại tốt vì có chút cương, không thuần âm, thuần nhu, như hào 4, tức là có tài, nhưng vẫn là Khiêm nhu (vì là âm). Âm còn hàm ý văn vẻ nữa, trái với dương cương kiện là võ. Cho nên Chu Công cho là hào này rất tốt, và “tượng” bằng cái xiêm màu vàng. Vàng là màu của đất, của trung ương (hàm ý không thái quá, không bất cập) của vàng, đồng, nên người Trung Hoa thời xưa rất quí, chỉ vua chúa mới được dùng màu vàng trong y phục. xiêm là một bộ phận y phục ở phía dưới, đẹp đẽ, hàm cái nghĩa khiêm hạ, không tự tôn.

Văn ngôn bàn thêm: người quân tử có đức trung (màu vàng) ở trong mà thông suốt đạo lý, ở ngôi cao mà vẫn khiêm, tự coi mình ở thể dưới (như cái xiêm); như vậy là chất tốt đẹp ở bên trong mà phát ra bề ngòai, làm nên sự nghiệp lớn, tốt đẹp như vậy là cùng cực.

Như vậy Dịch tuy coi âm (Khôn) không quí bằng dương (Càn), nhưng có lúc coi trọng đức khiêm nhu, mà Dịch cho là đức của người văn minh. Tinh thần đó là tinh thần hiếu hòa, trọng văn hơn võ. Hào 5 quẻ Càn, Chu Công cho là đại quí (long phi tại thiên) nhưng chỉ bảo: “Lợi kiến đại nhân”; còn hào 5 quẻ không thì khen là”nguyên cát” hào tốt nhất trong Kinh Dịch, là có nghĩa vậy.

6) 六 上: 龍 戰 于 野, 其 血 玄 黄.

Lục thượng: Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng.

Dịch: Hào trên cùng âm : Như rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng.

Giảng: hào này âm lên tới điểm cực thịnh. Âm dương tuy bổ túc nhau, nhưng bản thể vẫn là ngược nhau, đối địch nhau. Khi âm cực thịnh, dương cũng vậy ( hào 6 quẻ Càn) thì hai bên tất tranh nhau, và cả hai đều bị hại. Đạo đến đó là cùng rồi. cũng vẫn cái nghĩa thịnh cực thì suy như hào 6 quẻ Càn.

Văn ngôn: không giảng gì khác, chỉ cho biết rằng “huyền hoàng”: là sắc của trời đất, âm dương .

Cao Hanh ngờ rằng hai chữ đó [玄 黄] thời xưa dùng như hai chữ [ ] (vì đọc như nhau) và có nghĩa là chảy ròng ròng. Không rõ thuyết nào đúng, nhưng đại ý vẫn là tai hại cả cho hai bên

7) 用 六: 利 永 貞.

Dụng lục: Lợi vĩnh trinh.

Dịch: (nghĩa từng chữ) dùng hào âm: phải (nên) lâu dài, chính và bền.

Giảng: Hai chữ “dụng lục” ở đây cũng như hai chữ “dụng cửu” ở quẻ Càn rất tối nghĩa, và câu 7 này mỗi nhà giảng một khác. Dưới đây tôi chỉ đưa ra ba thuyết:

• Thuyết của tiên nho: sáu hào âm biến ra sáu hào dương, tức Thuần khôn biến thành Thuần Càn, như một người nhu nhược biến ra một người cương cường, cho nên bảo là: phải (nên) lâu dài, chính và bền.

• Thuyết của Cao Hanh: hỏi về việc cát hay hung lâu dài, mà được “hào” này thì lợi.

• Thuyết của Tào Thăng: Khôn thuận theo Càn cho nên gọi là lợi; Không động thì mở ra, tĩnh thì đóng lại. Cho nên bảo chính và bền, ý muốn nói: đạo Khôn đơn giản mà tác tác thành vạn vật.

Chú ý: chỉ hai quẻ Càn và Khôn là có Văn ngôn truyện, Dụng Cửu và dụng Lục; từ quẻ sau trở đi không còn những tiết đó nữa.

Hướng dẫn tìm sim 973518

Tìm sim Đuôi 973518 Vinaphone

 1. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*973518
 2. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*973518
 3. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*973518
 4. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*973518
 5. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*973518
 6. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*973518
 7. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*973518
 8. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*973518
 9. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*973518
 10. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*973518
 11. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*973518
 12. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*973518
 13. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*973518
 14. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*973518
 15. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*973518
 16. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*973518
 17. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*973518
 18. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*973518
 19. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*973518
 20. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*973518
 21. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*973518
 22. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*973518
 23. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*973518
 24. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*973518
 25. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*973518
 26. Để tìm sim 973518 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*973518

Tìm sim Đuôi 973518 Mobifone

 1. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*973518
 2. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*973518
 3. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*973518
 4. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*973518
 5. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*973518
 6. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*973518
 7. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*973518
 8. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*973518
 9. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*973518
 10. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*973518
 11. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*973518
 12. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*973518
 13. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*973518
 14. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*973518
 15. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*973518
 16. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*973518
 17. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*973518
 18. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*973518
 19. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*973518
 20. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*973518
 21. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*973518
 22. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*973518
 23. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*973518
 24. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*973518
 25. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*973518
 26. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*973518
 27. Để tìm sim 973518 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*973518

Tìm sim Đuôi 973518 Viettel

 1. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*973518
 2. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 096 nhập ô tìm kiếm 096*973518
 3. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0961 nhập ô tìm kiếm 0961*973518
 4. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0962 nhập ô tìm kiếm 0962*973518
 5. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0963 nhập ô tìm kiếm 0963*973518
 6. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0964 nhập ô tìm kiếm 0964*973518
 7. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0965 nhập ô tìm kiếm 0965*973518
 8. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0966 nhập ô tìm kiếm 0966*973518
 9. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0967 nhập ô tìm kiếm 0967*973518
 10. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0968 nhập ô tìm kiếm 0968*973518
 11. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0969 nhập ô tìm kiếm 0969*973518
 12. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*973518
 13. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*973518
 14. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*973518
 15. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*973518
 16. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*973518
 17. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*973518
 18. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*973518
 19. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*973518
 20. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*973518
 21. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*973518
 22. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*973518
 23. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*973518
 24. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*973518
 25. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*973518
 26. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*973518
 27. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*973518
 28. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*973518
 29. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*973518
 30. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*973518
 31. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*973518
 32. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*973518
 33. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*973518
 34. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*973518
 35. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*973518
 36. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*973518
 37. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*973518
 38. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*973518
 39. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*973518
 40. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*973518
 41. Để tìm sim 973518 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*973518

Tìm sim Đuôi 973518 Vietnamobile

 1. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*973518
 2. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*973518
 3. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*973518
 4. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*973518
 5. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*973518
 6. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*973518
 7. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*973518
 8. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*973518
 9. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*973518
 10. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*973518
 11. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*973518
 12. Để tìm sim 973518 Mạng Vietnamobile Đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*973518

Tìm sim Đuôi 973518 Sfone

 1. Để tìm sim 973518 Mạng Sfone Đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*973518
 2. Để tìm sim 973518 Mạng Sfone Đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*973518
 3. Để tìm sim 973518 Mạng Sfone Đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*973518
 4. Để tìm sim 973518 Mạng Sfone Đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*973518
 5. Để tìm sim 973518 Mạng Sfone Đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*973518
 6. Để tìm sim 973518 Mạng Sfone Đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*973518
 7. Để tìm sim 973518 Mạng Sfone Đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*973518
 8. Để tìm sim 973518 Mạng Sfone Đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*973518
 9. Để tìm sim 973518 Mạng Sfone Đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*973518
 10. Để tìm sim 973518 Mạng Sfone Đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*973518

Tìm sim Đuôi 973518 Gmobile

 1. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*973518
 2. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*973518
 3. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*973518
 4. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*973518
 5. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*973518
 6. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*973518
 7. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*973518
 8. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*973518
 9. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*973518
 10. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*973518
 11. Để tìm sim 973518 Mạng Gmobile Đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*973518

Tìm sim Đuôi 973518 Evn Viettel

 1. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*973518
 2. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*973518
 3. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*973518
 4. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*973518
 5. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*973518
 6. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*973518
 7. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*973518
 8. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*973518
 9. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*973518
 10. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*973518
 11. Để tìm sim 973518 Mạng Evn Viettel Đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*973518


Thảo luận - Commentnguyễn văn kiên
em đặt sim 3 ngày rồi sao chưa có vậy
Trả lời    19/10/2020 17:19
Quản trị viên
Dạ chào A/C @nguyễn văn kiên Dạ nhân viên bên e đã kiểm tra lại đơn hàng của a nhé a.Cám ơn a đã liên hệ lại với công ty.

Chễ
Mình muốn làm ctv bán số, liên hệ mình nhé 0964062874
Trả lời    19/10/2020 0:51
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Chễ Dạ chào A/C Dạ được a nhé. Bên e vẫn tuyển NVKD toàn thời gian và tuyển CTV tại nhà anh nhé.Quản lý đã liên lạc với anh rồi anh nhé. Thông tin đến anh.

nguyễn văn kiên
ship mất mấy ngày vậy
Trả lời    18/10/2020 8:58
Quản trị viên
Dạ chào A/C @nguyễn văn kiên Ship trong 24h trên toàn quốc a nhé.Thông tin đến anh.

Phương
Mình muốn làm ctv bán số ạ. Lh tư vấn dùm mình ạ 0949919916
Trả lời    16/10/2020 21:52
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Phương Dạ chào A/C Dạ được a nhé. Bên e vẫn tuyển NVKD toàn thời gian và tuyển CTV tại nhà anh nhé.Quản lý đã liên lạc với anh rồi anh nhé. Thông tin đến anh.

nguyễn ngọc tuấn
0326111995. bên mình có số này ko ạ
Trả lời    16/10/2020 16:51
Quản trị viên
Dạ chào A/C @nguyễn ngọc tuấn Sim đã bán.A lựa chọn số khác giúp e nhé a.

Thủy sướng
Cho hỏi với ak bên CTY bạn có bạn sim đăng ky QTY50 ko ak
Trả lời    12/10/2020 17:41
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Thủy sướng Nhân viên đã liên lạc với anh nhé anh.Thông tin đến anh.

Lương gia hải
Bên minh có tuyển ctv o 0907632999
Trả lời    12/10/2020 15:14
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Lương gia hải Dạ chào A/C Dạ được a nhé. Bên e vẫn tuyển NVKD toàn thời gian và tuyển CTV tại nhà anh nhé.Quản lý đã liên lạc với anh rồi anh nhé. Thông tin đến anh.

Thương
mình muốn mua sim trả sau hoặc trả trước đều được 096x333188 bên mình có không? và giá như nào?
Trả lời    11/10/2020 16:20
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Thương Dạ đuôi 333188 thì nhiều nhưng đầu số 096 Viettel nhà e hết rồi.A lựa đầu số khác của Viettel được ko a ?

hậu
xin hỏi ở cần thơ mún mua sim thì sang tên thế nào
Trả lời    11/10/2020 14:41
Quản trị viên
Dạ chào A/C @hậu Dạ bên e gửi sim tận nhà, sang tên, a/c kiểm tra thông tin xong thì bên e mới thu tiền à.Thông tin đến a/c

Đặng huấn
Sim 09x41483xx còn ko ad
Trả lời    11/10/2020 10:48
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Đặng huấn Nhân viên đã liên lạc với anh nhé anh.Thông tin đến anh.

Hoang Nam
Mình muốn bán lại sim 0904114368 thì được bnhieu
Trả lời    11/10/2020 2:50
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Hoang Nam Dạ bên em từ ngày 04.10.2020 đã ngừng nhập thêm sim.Cám ơn a/c đã liên hệ và hẹn khi khác.Xin cám ơn.

Phong lê
Cho mình hỏi số này 0911993332 bao nhiêu vậy
Trả lời    10/10/2020 21:40
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Phong lê Sim đã bán.A lựa chọn số khác giúp e nhé a.

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Cho r hỏi đầu số 0528 , đầu số cũ của nó là gì vậy ạ
Trả lời    10/10/2020 12:25
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Nguyễn Thị Hồng Nhung Mạng Vietnamobile có 02 đầu số 11 số là : 0188 chuyển sang 058, 0186 chuyên sang 056. Còn đầu số 0528 là đầu mới chị nhé.Thông tin đến chị à.

Na
Cho mình hỏi sim 0772199992 bên mình thu k ạ
Trả lời    9/10/2020 20:11
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Na Dạ bên em từ ngày 04.10.2020 đã ngừng nhập thêm sim.Cám ơn a/c đã liên hệ và hẹn khi khác.Xin cám ơn.
Kho sim cặp đôi, cặp 3 ... giống nhau - sim tình nhân các nhà mạng viễn thông Viettel - Vinaphone - Mobifone
Danh sách sim tại đây
Sim Đôi - Sim Tình Nhân - Sim Cặp Làm Hotline Viettel Vinaphone Mobifone

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk Nông

Định giá sim


Định giá sim, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 - xác định giá trị chính xác sim của bạn.
Hỗ Trợ Khách Hàng
Nhân viên SIMHOCSINH.VN
CSKH 1: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Hoàng Thanh
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
CSKH của SIMHOCSINH.VN
Cảm ơn quý khách! Cam kết hoàn tiền 100% khi giao dịch không thành công

Lọc sim theo loại

 • Sim ngũ lục quý
 • Sim tứ quý
 • Taxi 3 ABC.ABC
 • Sim taxi 2 AB.AB.AB
 • Sim taxi 4 ABCD.ABCD
 • Sim tam hoa
 • Tiến 4 số cuối
 • Sim số tiến 5 số cuối
 • Tiến dạng 0246, 3579, 8910
 • Tiến đôi dạng 86.87.88
 • Sim lộc phát
 • Sim thần tài
 • Sim gánh lặp kép
 • Sim năm sinh
 • Sim dễ nhớ
 • Sim lục quý giữ
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam hoa giữa
 • Sim tam hoa kép
 • Sim soi gương 3 ABC.CBA
 • Sim soi gương 4 ABCD.DCBA
 • Sim độc 1368, 1102, 4078 ...
 • Sim đôi - Sim tình nhân

Tìm Sim Theo Giá

Sim theo mệnh phong thủy

Sim theo tổng điểm

Sim theo 64 quẻ kinh dịch

Sim theo đầu số cổ

Một số đầu đặc biệt

Đầu 11 số về 10 số

Tìm Theo Ngày Sinh

Ngày / Tháng / Năm

Sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

Đơn Đặt Sim Mới

Thu Trang : 88 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội
Đặt sim : 0988678***

c Thảo : 182 Lê Đại Hành Phường 15 Quận 11 TP.Hồ Chí Minh
Đặt sim : 0125321xxxx

A Tuấn Đức : 227/4 đường trần nguyên hãn Phường mỹ long, Tp long xuyên,An giang
Đặt sim : 0123492***

c Mai : 116/34b đường đô lương F11, Tp Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu
Đặt sim : 096781***

Nick FB Thùy Dương : Tinh lộ 38, Vĩnh An, Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Đặt sim : 0987982***

Đỗ Trưởng : Trường THPT Ba Bể, Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Cạn
Đặt sim : 0912039***

Thu Nguyễn : Trại Dược, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang
Đặt sim : 01678123***

Tuân Nguyễn : Cụm 1 , số nhà 52, Bồ Sơn, TP Bắc Ninh
Đặt sim : 0978972***

Trần Cường : 89A1 đại lộ Đồng Khởi, Phú Tân, TP Bến Tre
Đặt sim : 0903928***

Nguyễn thị phương : DX06, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
Đặt sim : 0912003***

Phạm Hải Hà : 35/2/26 Lý Thái Tổ - TP Quuy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Đặt sim : 0921122***

Nguyễn đức Chung : Trà sữa Meo Meo - P. Tân Bình - TX. Đồng Xoài - Bình Phước
Đặt sim : 01692223***

Nguyễn thị ngọc anh : 183 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Đặt sim : 01290909***

Nguyễn Thị Tâm : ấp Mũi Tràm B, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Đặt sim : 0909882***

Ngô Văn Tuấn : Cty tnhh thương mại Vĩnh Thành 686 . Tổ 19, phường Đề Thám - Tp.Cao Bằng
Đặt sim : 0941152***

Phạm Hải Sơn : 108/49/80A : - Đường 30/4 - An phú - Ninh Kiều - Cần Thơ
Đặt sim : 0125678xxxx

Trần Thị Thơm : 102/11 Hà Huy Tập Quận Thanh Khê Đà Nẵng
Đặt sim : 0125678xxxx

Tạ Thị Minh Toàn : 76 đường Lê văn nhiễu phường tân an thành phố buôn ma thuột, tỉnh Đắk lắk
Đặt sim : 0912092***

Phạm Đức Huy : công ty nam Tây nguyên, bon bu sóp, xã quảng trực, huyện tuy Đức, tỉnh đắk nông
Đặt sim : 0888272***

Ngô Văn Đức Trị : Con Cưng, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Đặt sim : 0125678xxxx

Nguyễn Thị Nga : 118 Nguyễn Văn Linh, Khóm 4, Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
Đặt sim : 0909822***

Hồ Đức Dũng : Tổ số 6, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên
Đặt sim : 01234952***

Phạm Minh Đức : 18/15A Võ Văn Tần, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Đặt sim : 089228***

Phạm Văn Tuấn Anh : Tổ 5, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Đặt sim : 0969117***

Ngô Thị Hoa : Xóm 2, thôn Cát Nguyên - Xã Nguyễn úy - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Đặt sim : 0913444***

Phương Nguyễn : Tổ dân phố châu phố phường sông trí thị xã kỳ anh tĩnh hà tĩnh
Đặt sim : 0988452***

Nguyễn Thị Mậu : thôn mỹ ân xã văn tố huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
Đặt sim : 0989561***

Dũng Art FB : Thôn 3 Gia Minh Thuỷ Nguyên Hải Phòng
Đặt sim : 086792***

Phạm Văn Toàn : Đại học pccc cơ sơ 2, cố thổ, hòa sơn, : lương sơn, : hòa bình
Đặt sim : 0128773***

Nguyễn Thị Dung : ấp 8, Xã Long Trị, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang
Đặt sim : 01678158***

nguyễn đức ánh : Thôn An Khải, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi, Hưng Yên
Đặt sim : 0912894***

Ngô Phương Nam : 28A Vạn Hòa - Vạn Thạnh Nha Trang - Khánh Hòa
Đặt sim : 0983789***

Nguyễn Đức Khánh : 191 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá,Kiên Giang
Đặt sim : 0988883***

Nguyễn Đức Chính : 126 Đường Lê Lợi - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum :
Đặt sim : 01298873***

Vũ Quốc Minh : 133 lê duẩn, tổ 5 phường tân phong tp lai châu
Đặt sim : 0914898***

Nguyễn Thị Thảo : 250 Nhạc Sơn Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai
Đặt sim : 0987222***

Ngô Đức An : 149 tổ 5 khối 4 thị trấn cao lộc, tp lạng sơn
Đặt sim : 0969861***

Trần Văn Tính : 01 Lý Thường kiệt - Thị Trấn Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng
Đặt sim : 0944889***

Vũ Thị Dung : ấp chánh xã đức lập thượng huyện đức hoà tỉnh long an :
Đặt sim : 0943332***

Chí Đúc : Khối 4 thôn Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Đặt sim : 0888911***

Nguyễn Minh Luân : ĐA MỄ X.MỸ THÀNH, H.MỸ LỘC, NAM ĐỊNH
Đặt sim : 01239499***

Phan Tuấn Anh : Đường 10, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, : tỉnh Ninh Bình
Đặt sim : 0908222***

Trần Văn Đạo : 67/10 nguyễn thị minh khai thành phố phan rang tháp chàm, Ninh Thuận
Đặt sim : 0977821***

Nguyễn Mạnh Linh : Tổ 3 khu Hương Trầm - p.Dữu Lâu - TP.Việt Trì - Phú Thọ
Đặt sim : 0975909***

Phạm Thị Hoa : số 393-395 Trường Chinh, P9, TP. TUy Hòa, Phú Yên
Đặt sim : 094118***

Đức Bình : tk3 thị trấn đồng lê - tuyên hóa - quảng bình
Đặt sim : 012389222***

Vũ Anh Quốc : Nhà C2-13, khu tập thể dầu khí vạn tường, xã bình trị, huyện bình sơn, quảng ngãi
Đặt sim : 0906987***

: 26/12 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam
Đặt sim : 0982117***

Phần Trần Minh : Thôn phú lộc 3, xã quảng phú, Huyện quảng trạch, Quảng bình
Đặt sim : 0912651***

Nguyễn Văn Thiệu : 50 Đặng Thùy Trân, tổ 9 khu 6 phường Hồng Hà, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Đặt sim : 0919798***

Nguyễn Thị Phương Anh : 28 lê duẫn, thị trấn hải lăng, huyện hải lăng, tỉnh quảng trị
Đặt sim : 0904882***

Trần Văn Tuấn : 206 Lê Thánh Tông , Huyện Mỹ Tú , tp Sóc Trăng
Đặt sim : 0888987***

Thị Giang : tiểu khu 12 xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
Đặt sim : 0987342***

Nguyễn Đức Hồng : an bình, an tinh, trảng bàng , tây ninh
Đặt sim : 01298832***

Phan Duy An : XÓM 3 TÔ HỒ X.AN MỸ, H.QUỲNH PHỤ, THÁI BÌNH
Đặt sim : 01659982***

Trần Minh Nhật : Xóm trường thịnh xã nam tiến thị xã phổ yên tỉnh Thái Nguyên
Đặt sim : 0949008***

Nguyễn Thị Trường : thôn Nhuận Thạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Đặt sim : 0919974***

Phan Văn Đức : Đồn Biên phòng Hương Nguyên, A Roàng, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Đặt sim : 0912124***

Trần Văn Mậu : 29 nguyễn đáng khóm 8 phường 6 thành phố trà vinh
Đặt sim : 01678957***

Trần Đức Phúc : xa Thanh Phat , huyen Son Duong , Tuyen Quang
Đặt sim : 0966982***

Nguyễn Văn Kha : 16/1B khóm 1 phường 3 thành phố vĩnh long
Đặt sim : 0918736***

Nguyễn Thị Thanh : Công ty TNHH ngũ kim Cheye 2, khu cn bình xuyên Vĩnh phúc
Đặt sim : 0989202***

Vi Thị Hương : Tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Đặt sim : 01248902***