sim loc phat, sim tu quy

TÌM SIM SỐ ĐẸP, HƠN 3 TRIỆU SIM CHO BẠN LỰA CHỌN

Phần mềm định giá sim, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 - xác định giá trị chính xác sim của bạn miễn phí

Sim đầu số 096, đầu 096, Sim 677648, Sim đuôi 677648 Vinaphone Viettel Mobifone đầu số 096 không dính, không chứa số 5 quẻ số 23

XEM THÊM ĐẦU SỐ 096: Đầu số 0960 » Đầu số 0961 » Đầu số 0962 » Đầu số 0963 » Đầu số 0964 » Đầu số 0965 » Đầu số 0966 » Đầu số 0967 » Đầu số 0968 » Đầu số 0969 »
Đầu số 096 » Đầu số 09 »

Sim đầu số 096 là sim 10 số của mạng viễn thông Viettel
Sim số đẹpMạng Giá Loại sim Đặt mua
0962677648 Sim số đẹp mạng viễn thông Viettel, Dễ nhớ Đuôi 677648 , 10 số, đầu số 096, không dính chứa số 5, mệnh kim, có tổng điểm 55, quẻ kinh dịch số 23 450,000 ₫
540.000
Sim quẻ 23 Viettel
Xem đuôi 648
Đặt mua

Xem hết sim đuôi 3 mạng chính tại đây
Đuôi 677648 VIETTEL (172 sim)

Đuôi 677648 VINAPHONE (376 sim)

Đuôi 677648 MOBIFONE (269 sim)

Tất cả đuôi 677648 Viettel Vina Mobi ... (673 sim)

QUẺ 23: SƠN ĐỊA BÁC

Dưới đây là lời giảng Quẻ Sơn Địa Bác theo sách "Kinh dịch - Đạo của người quân tử"

:::::| Sơn Địa Bác (剝 bō)

Quẻ Sơn Địa Bác, đồ hình :::::| còn gọi là quẻ Bác (剝 bo1), là quẻ thứ 23 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

* Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).

Giải nghĩa: Lạc dã. Tiêu điều. Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm. Lục thân băng thán chi tượng: tượng bà con thân thích xa lìa nhau.

Bí là trang sức, trau giồi; trau giồi tới cực điểm thì mòn hết. Cho nên sau quẻ Bí tới quẻ Bác. Bác là mòn, là bóc, lột bỏ cho tiêu mòn lần đi.

Thoán từ

剝: 不利有攸往.

Bác: Bất lợi hữu du vãng.

Dịch: Tiêu mòn: Hễ tiến tới (hành động) thì không lợi.

Giảng: Theo tượng quẻ, năm hào âm chiếm chỗ của dương, âm tới lúc cực thịnh, dương chỉ còn có một hào, sắp đến lúc tiêu hết. Do đó gọi là quẻ thịnh, dương, chỉ còn một hào sắp đến lúc tiêu hết. Do đó gọi là quẻ Bác. Ở thời tiểu nhân đắc chí hoành hành, quân tử (hào dương ở trên cùng) chỉ nên chờ thời, không nên hành động. Chờ thời vì theo luật tự nhiên, âm thịnh cực rồi sẽ suy, mà dương suy cực rồi sẽ thịnh . (Lão Tử khuyên: “đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, đại xảo nhược chuyết (vụng)“ nghĩa là phải tạm giấu cái khôn, cái khéo, cái dũng của mình để được yên thân đợi chờ cơ hội).

Thoán truyện: giảng thêm: nên thuận đạo trời mà ngưng mọi hoạt động vì nội quái là Khôn, có nghĩa là thuận, ngoại quái là Chấn có nghĩa là ngưng; mà đạo trời là hết hao mòn (tiêu) thì sẽ phát sinh (tức) – nói về các chào dương; mà hết đầy (doanh) thì sẽ trống không (hư) – nói về các hào âm trong quẻ này.

Đại tượng truyện: chỉ xét tượng của quẻ mà đưa ra một nghĩa khác: ngoại quái là núi, nội quái là đất; núi ở trên đất, đất là nền móng của núi; đất có dày thì núi mới vững; vậy người trên (nhà cầm quyền) phải lo cho dân an cư lạc nghiệp thì địa vị của người trên mới vững. Ý đó thêm vào, không có trong thoán từ.

Hào từ

1. 初六: 剝床以足, 蔑貞, 凶.

Sơ lục: Bác sàng dĩ túc, miệt trinh, hung.

Dịch: Hào 1, âm: như cắt (phá hoại) chân giường, dần dần sẽ làm tiêu diệt đạo chính của người quân tử, xấu.

Giảng: âm (tiểu nhân) bắt đầu tiêu diệt dương (quân tử ), cũng như bắt đầu phá cái giường từ dưới chân trở lên.

2. 六二: 剝床以辨, 蔑貞, 凶.

Lục nhị: bác sàng dĩ biện, miệt trinh, hung.

Dịch: Hào 2, âm: như phá tới then giường (có người dịch là thành giường, hay sườn giường), tiêu diệt đạo chính của người quân tử, xấu.

Giảng: Nghĩa hào này cũng như hào 1: bọn tiểu nhân đã tiến thêm một bước nữa, phá tới then giường rồi, chưa tới mặt giường.

3. 六三: 剝之, 无咎.

Lục tam: Bác chi, vô cữu.

Dịch: Hào 3 âm: Phá bỏ bè đảng của mình, không có lỗi.

Giảng: Hào này cũng là âm nhu, tiểu nhân, nhưng vì ứng với hào dương, quân tử, ở trên cùng, cho nên theo hào đó mà bỏ các hào âm ở trên và dưới nó (tức các hào 1, 2, 4) chịu mất lòng với các hào âm này (lời Tiểu tượng truyện) mà theo đạo chính, cho nên không có lỗi.

4. 六四: 剝床以膚, 凶.

Lục tứ: Bác sàng dĩ phu, hung.

Dịch: hào 4, âm: phá giường mà xẻo tới da thịt người nằm trên giường nữa, xấu.

Giảng: Hào âm này đã lên tới ngoại quái, thế là tiểu nhân đã hoành hành, quân tử bị hại quá đau, tai họa bức thiết quá rồi; xấu.

5. 六五: 貫魚, 以宮人寵, 无不利.

Lục ngũ: Quán ngư, dĩ cung nhân sủng, vô bất lợi.

Dịch: Hào 5, âm: Dắt bầy cung nhân như một xâu cá (ám chỉ bầy tiểu nhân), để lên hầu vua (tức theo người quân tử, hào dương ở trên cùng), như vậy là tiểu nhân biết thuận tòng quân tử, không có gì là không lợi.

Giảng: Hào này làm thủ lãnh bầy âm. Theo nghĩa mấy hào trên, chúng ta tưởng hào này càng phá mạnh hạng quân tử hơn nữa; nhưng ngược lại. Hào từ lấy lẽ rằng hào 5, ở sát hào dương ở trên cùng thân cận với 6, chịu ảnh hưởng tốt của 6, nên dắt cả bầy âm (ví như một xâu cá – cá thuộc loài âm) để theo hào 6 quân tử cũng như bà hậu dắt bầy cung phi lên hầu vua. Thế là theo đạo chính, cho nên không gì là không lợi.

Theo Phan Bội Châu, sở dĩ cổ nhân tới hào này bỏ cái nghĩa âm tiêu diệt dương, mà cho cái nghĩa âm thuận theo dương, là để khuyến khích tiểu nhân cải tà qui chánh, mà giúp đỡ quân tử. Kinh dịch "Vị quân tử mưu” (lo tính cho quân tử) là nghĩa đó. Có thể như vậy. Lý do chính thì coi hào sau ta sẽ thấy.

6. 上九: 碩果不食, 君子得輿, 小人剝廬.

Thượng cửu: thạc quả bất thực,

Quân tử đắc dư, tiểu nhân bác lư.

Dịch: Hào trên cùng, dương: Còn một trái lớn trên cây, không hái xuống ăn (ý nói dương tức quân tử không bao giờ hết). Quân tử ở hào này được quần chúng (dư) theo; còn tiểu nhân thì biết rằng nếu diệt hết quân tử tức lá phá đổ nhà chúng ở (chúng cũng không còn).

Giảng: Cả quẻ chỉ có mỗi hào này là dương cho nên ví với trái cây lớn còn lại trên cây, không hái xuống ăn thì có ngày nó sẽ rụng mà mọc mầm, như vậy là đạo quân tử không bao giờ hết. Hào 3 và 5 kéo các hào âm khác theo hào dương này, cho nên bảo là quân tử được dân chúng theo. Hào dương này ở trên cùng, cũng như cái nhà che cho tất cả các hào âm ở dưới. Nếu bọn tiểu nhân phá nhà đó cho sập – nghĩa bóng là không còn quân tử thì quốc gia suy vong, chủng tộc tiêu diệt- thì chúng cũng không sống được, không có chốn dung thân.

Vậy ta thấy sở dĩ Chu Công, người viết Hào từ, cho hào 5 theo hào trên cùng (âm theo dương) là vì lẽ có thế xã hội mới tồn tại được, không khi nào người tốt bị diệt hết.

Quẻ này nói về thời âm thịnh dương suy, tiểu nhân tàn hại quân tử, tiểu nhân tuy rất đông, nhưng vẫn có một số (hào 3 và 5) hiểu đạo cải quá, đứng về phe quân tử, và khi xã hội lâm nguy thì ủng hộ quân tử. Người quân tử mới đầu chỉ nên im hơi lặng tiếng mà chờ thời, chuẩn bị cho lúc thịnh trở lại.

Đó là luật âm dương trong vũ trụ; vũ trụ luôn luôn có đủ cả âm, dương ; khi âm cực thịnh, vẫn còn dương, khi dương cực thịnh cũng vẫn còn âm, âm dương cứ thay nhau lên xuống, thế thôi.

Hướng dẫn tìm sim 677648

Tìm sim Đuôi 677648 Vinaphone

 1. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*677648
 2. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*677648
 3. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*677648
 4. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*677648
 5. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*677648
 6. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*677648
 7. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*677648
 8. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*677648
 9. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*677648
 10. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*677648
 11. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*677648
 12. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*677648
 13. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*677648
 14. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*677648
 15. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*677648
 16. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*677648
 17. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*677648
 18. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*677648
 19. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*677648
 20. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*677648
 21. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*677648
 22. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*677648
 23. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*677648
 24. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*677648
 25. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*677648
 26. Để tìm sim 677648 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*677648

Tìm sim Đuôi 677648 Mobifone

 1. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*677648
 2. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*677648
 3. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*677648
 4. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*677648
 5. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*677648
 6. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*677648
 7. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*677648
 8. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*677648
 9. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*677648
 10. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*677648
 11. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*677648
 12. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*677648
 13. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*677648
 14. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*677648
 15. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*677648
 16. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*677648
 17. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*677648
 18. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*677648
 19. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*677648
 20. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*677648
 21. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*677648
 22. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*677648
 23. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*677648
 24. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*677648
 25. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*677648
 26. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*677648
 27. Để tìm sim 677648 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*677648

Tìm sim Đuôi 677648 Viettel

 1. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*677648
 2. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 096 nhập ô tìm kiếm 096*677648
 3. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0961 nhập ô tìm kiếm 0961*677648
 4. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0962 nhập ô tìm kiếm 0962*677648
 5. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0963 nhập ô tìm kiếm 0963*677648
 6. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0964 nhập ô tìm kiếm 0964*677648
 7. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0965 nhập ô tìm kiếm 0965*677648
 8. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0966 nhập ô tìm kiếm 0966*677648
 9. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0967 nhập ô tìm kiếm 0967*677648
 10. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0968 nhập ô tìm kiếm 0968*677648
 11. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0969 nhập ô tìm kiếm 0969*677648
 12. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*677648
 13. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*677648
 14. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*677648
 15. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*677648
 16. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*677648
 17. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*677648
 18. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*677648
 19. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*677648
 20. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*677648
 21. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*677648
 22. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*677648
 23. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*677648
 24. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*677648
 25. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*677648
 26. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*677648
 27. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*677648
 28. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*677648
 29. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*677648
 30. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*677648
 31. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*677648
 32. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*677648
 33. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*677648
 34. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*677648
 35. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*677648
 36. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*677648
 37. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*677648
 38. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*677648
 39. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*677648
 40. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*677648
 41. Để tìm sim 677648 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*677648

Tìm sim Đuôi 677648 Vietnamobile

 1. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*677648
 2. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*677648
 3. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*677648
 4. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*677648
 5. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*677648
 6. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*677648
 7. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*677648
 8. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*677648
 9. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*677648
 10. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*677648
 11. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*677648
 12. Để tìm sim 677648 Mạng Vietnamobile Đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*677648

Tìm sim Đuôi 677648 Sfone

 1. Để tìm sim 677648 Mạng Sfone Đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*677648
 2. Để tìm sim 677648 Mạng Sfone Đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*677648
 3. Để tìm sim 677648 Mạng Sfone Đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*677648
 4. Để tìm sim 677648 Mạng Sfone Đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*677648
 5. Để tìm sim 677648 Mạng Sfone Đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*677648
 6. Để tìm sim 677648 Mạng Sfone Đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*677648
 7. Để tìm sim 677648 Mạng Sfone Đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*677648
 8. Để tìm sim 677648 Mạng Sfone Đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*677648
 9. Để tìm sim 677648 Mạng Sfone Đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*677648
 10. Để tìm sim 677648 Mạng Sfone Đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*677648

Tìm sim Đuôi 677648 Gmobile

 1. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*677648
 2. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*677648
 3. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*677648
 4. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*677648
 5. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*677648
 6. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*677648
 7. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*677648
 8. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*677648
 9. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*677648
 10. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*677648
 11. Để tìm sim 677648 Mạng Gmobile Đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*677648

Tìm sim Đuôi 677648 Evn Viettel

 1. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*677648
 2. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*677648
 3. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*677648
 4. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*677648
 5. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*677648
 6. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*677648
 7. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*677648
 8. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*677648
 9. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*677648
 10. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*677648
 11. Để tìm sim 677648 Mạng Evn Viettel Đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*677648


Thảo luận - CommentPhùng minh dũng
Em muốn mua sim trực tiếp tại hnoi đc k a
Trả lời    24/7/2022 18:12
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Phùng minh dũng Dạ a muốn bán sim nào a nhỉ ?

A Tài
0569999899 giá bn shop
Trả lời    18/7/2022 16:38
Quản trị viên
Dạ chào A/C @A Tài Sim đã bán anh nhé.Thông tin đến anh.

Tùng
Bán 0983071888 ibox tin nhắn
Trả lời    1/7/2022 1:36
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Tùng Dạ vâng anh nhé.

Herola
Trước đây có mua sim bên mình giờ có hỗ trợ thu lại đổi sim khác không vậy?
Trả lời    14/6/2022 16:20
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Herola Dạ với số đẹp tam hoa tứ quý TRỞ LÊN bên e có hỗ trợ đổi a nhé.Thông tin đến anh.

Kiên
trước đây mình có mua sim 0833868826 giờ muốn đổi sang sim 0867869926 không biết có hỗ trợ đổi sim không
Trả lời    13/6/2022 16:49
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Kiên Dạ nhân viên đã LH với a rồi a nhé.Thông tin đến a.

dao vu
alo e hỏi chút 098*5555
Trả lời    12/6/2022 10:41
Quản trị viên
Dạ chào A/C @dao vu Nhân viên đã liên hệ với a rồi a nhé.Thông tin đến a.

Lương văn lợi
Cần tim số 0967766333 đẻ mua lh 0968922282
Trả lời    9/6/2022 6:09
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Lương văn lợi Nhân viên đã liên hệ với a nhé a.Thông tin đến a.

Vân bảo Hưng
E muốn làm sim số 0367803789 thì làm như nào ạ
Trả lời    8/6/2022 11:27
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Vân bảo Hưng Sim đã bán.Thông tin đến anh.

Hoang
Cần thanh lý 0396212368 có mua thì lh theo số nha
Trả lời    3/6/2022 23:52
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Hoang Dạ vâng a nhé.

Trần Hoàng Hữu
Mình muốn bán 0569.39.39.79 bên mình có thu không ạ?
Trả lời    30/5/2022 20:04
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Trần Hoàng Hữu Nhân viên đã liên hệ với a nhé a.Thông tin đến a.

Nguyễn Đức Hiếu
Mình muốn bán 2 sim 0941.238.268 - 0971.239.269 ạ. Bên mình có thu lại không ạ
Trả lời    26/5/2022 14:18
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Nguyễn Đức Hiếu Nhân viên đã liên lạc với anh nhé anh.Thông tin đến anh.

Phát
Shop thu sim taxi giá nhiu e có sim cần bán
Trả lời    8/5/2022 14:26
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Phát Anh liên hệ hotline a nhé.Thông tin đến anh.

Hungle
Alo tư vấn cho minh
Trả lời    4/10/2021 17:43
Quản trị viên
Dạ chào A/C @Hungle Nhân viên đã liên lạc với anh nhé anh.Thông tin đến anh.

nguyễn trung sỹ
e cần tìm mua thứ 4444 trả sau vina đầu 08 sdt 0917286997
Trả lời    2/10/2021 23:34
Quản trị viên
Dạ chào A/C @nguyễn trung sỹ Nhân viên đã liên lạc với anh nhé anh.Thông tin đến anh.
Kho sim cặp đôi, cặp 3 ... giống nhau - sim tình nhân các nhà mạng viễn thông Viettel - Vinaphone - Mobifone
Danh sách sim tại đây
Sim Đôi - Sim Tình Nhân - Sim Cặp Làm Hotline Viettel Vinaphone Mobifone

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk Nông

Định giá sim


Định giá sim, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 - xác định giá trị chính xác sim của bạn.
Hỗ Trợ Khách Hàng
Nhân viên SIMHOCSINH.VN
CSKH 1: 079.818.6666 Ngô Huyền
CSKH 2: 079.655.6666 Thùy Minh
CSKH của SIMHOCSINH.VN
Cảm ơn quý khách! Cam kết hoàn tiền 100% khi giao dịch không thành công
Sim 3G Miễn Phí 1 Năm

Lọc sim theo loại

 • SIM 3G MIỄN PHÍ 1 NĂM VIETTEL VINA MOBI
 • Sim ngũ lục quý
 • Sim tứ quý
 • Taxi 3 ABC.ABC
 • Sim taxi 2 AB.AB.AB
 • Sim taxi 4 ABCD.ABCD
 • Sim tam hoa
 • Tiến 4 số cuối
 • Sim số tiến 5 số cuối
 • Tiến dạng 0246, 3579, 8910
 • Tiến đôi dạng 86.87.88
 • Sim lộc phát
 • Sim thần tài
 • Sim gánh lặp kép
 • Sim năm sinh
 • Sim dễ nhớ
 • Sim lục quý giữ
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam hoa giữa
 • Sim tam hoa kép
 • Sim soi gương 3 ABC.CBA
 • Sim soi gương 4 ABCD.DCBA
 • Sim độc 1368, 1102, 4078 ...
 • Sim đôi - Sim tình nhân

Tìm Sim Theo Giá

Sim theo mệnh phong thủy

Sim theo tổng điểm

Sim theo 64 quẻ kinh dịch

Sim theo đầu số cổ

Một số đầu đặc biệt

Đầu 11 số về 10 số

Tìm Theo Ngày Sinh

Ngày / Tháng / Năm

Sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

Đơn Đặt Sim Mới

Thu Trang : 88 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội
Đặt sim : 0988678***

c Thảo : 182 Lê Đại Hành Phường 15 Quận 11 TP.Hồ Chí Minh
Đặt sim : 0125321xxxx

A Tuấn Đức : 227/4 đường trần nguyên hãn Phường mỹ long, Tp long xuyên,An giang
Đặt sim : 0123492***

c Mai : 116/34b đường đô lương F11, Tp Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu
Đặt sim : 096781***

Nick FB Thùy Dương : Tinh lộ 38, Vĩnh An, Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Đặt sim : 0987982***

Đỗ Trưởng : Trường THPT Ba Bể, Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Cạn
Đặt sim : 0912039***

Thu Nguyễn : Trại Dược, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang
Đặt sim : 01678123***

Tuân Nguyễn : Cụm 1 , số nhà 52, Bồ Sơn, TP Bắc Ninh
Đặt sim : 0978972***

Trần Cường : 89A1 đại lộ Đồng Khởi, Phú Tân, TP Bến Tre
Đặt sim : 0903928***

Nguyễn thị phương : DX06, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
Đặt sim : 0912003***

Phạm Hải Hà : 35/2/26 Lý Thái Tổ - TP Quuy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Đặt sim : 0921122***

Nguyễn đức Chung : Trà sữa Meo Meo - P. Tân Bình - TX. Đồng Xoài - Bình Phước
Đặt sim : 01692223***

Nguyễn thị ngọc anh : 183 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Đặt sim : 01290909***

Nguyễn Thị Tâm : ấp Mũi Tràm B, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Đặt sim : 0909882***

Ngô Văn Tuấn : Cty tnhh thương mại Vĩnh Thành 686 . Tổ 19, phường Đề Thám - Tp.Cao Bằng
Đặt sim : 0941152***

Phạm Hải Sơn : 108/49/80A : - Đường 30/4 - An phú - Ninh Kiều - Cần Thơ
Đặt sim : 0125678xxxx

Trần Thị Thơm : 102/11 Hà Huy Tập Quận Thanh Khê Đà Nẵng
Đặt sim : 0125678xxxx

Tạ Thị Minh Toàn : 76 đường Lê văn nhiễu phường tân an thành phố buôn ma thuột, tỉnh Đắk lắk
Đặt sim : 0912092***

Phạm Đức Huy : công ty nam Tây nguyên, bon bu sóp, xã quảng trực, huyện tuy Đức, tỉnh đắk nông
Đặt sim : 0888272***

Ngô Văn Đức Trị : Con Cưng, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Đặt sim : 0125678xxxx

Nguyễn Thị Nga : 118 Nguyễn Văn Linh, Khóm 4, Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
Đặt sim : 0909822***

Hồ Đức Dũng : Tổ số 6, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên
Đặt sim : 01234952***

Phạm Minh Đức : 18/15A Võ Văn Tần, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Đặt sim : 089228***

Phạm Văn Tuấn Anh : Tổ 5, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Đặt sim : 0969117***

Ngô Thị Hoa : Xóm 2, thôn Cát Nguyên - Xã Nguyễn úy - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Đặt sim : 0913444***

Phương Nguyễn : Tổ dân phố châu phố phường sông trí thị xã kỳ anh tĩnh hà tĩnh
Đặt sim : 0988452***

Nguyễn Thị Mậu : thôn mỹ ân xã văn tố huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
Đặt sim : 0989561***

Dũng Art FB : Thôn 3 Gia Minh Thuỷ Nguyên Hải Phòng
Đặt sim : 086792***

Phạm Văn Toàn : Đại học pccc cơ sơ 2, cố thổ, hòa sơn, : lương sơn, : hòa bình
Đặt sim : 0128773***

Nguyễn Thị Dung : ấp 8, Xã Long Trị, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang
Đặt sim : 01678158***

nguyễn đức ánh : Thôn An Khải, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi, Hưng Yên
Đặt sim : 0912894***

Ngô Phương Nam : 28A Vạn Hòa - Vạn Thạnh Nha Trang - Khánh Hòa
Đặt sim : 0983789***

Nguyễn Đức Khánh : 191 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá,Kiên Giang
Đặt sim : 0988883***

Nguyễn Đức Chính : 126 Đường Lê Lợi - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum :
Đặt sim : 01298873***

Vũ Quốc Minh : 133 lê duẩn, tổ 5 phường tân phong tp lai châu
Đặt sim : 0914898***

Nguyễn Thị Thảo : 250 Nhạc Sơn Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai
Đặt sim : 0987222***

Ngô Đức An : 149 tổ 5 khối 4 thị trấn cao lộc, tp lạng sơn
Đặt sim : 0969861***

Trần Văn Tính : 01 Lý Thường kiệt - Thị Trấn Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng
Đặt sim : 0944889***

Vũ Thị Dung : ấp chánh xã đức lập thượng huyện đức hoà tỉnh long an :
Đặt sim : 0943332***

Chí Đúc : Khối 4 thôn Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Đặt sim : 0888911***

Nguyễn Minh Luân : ĐA MỄ X.MỸ THÀNH, H.MỸ LỘC, NAM ĐỊNH
Đặt sim : 01239499***

Phan Tuấn Anh : Đường 10, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, : tỉnh Ninh Bình
Đặt sim : 0908222***

Trần Văn Đạo : 67/10 nguyễn thị minh khai thành phố phan rang tháp chàm, Ninh Thuận
Đặt sim : 0977821***

Nguyễn Mạnh Linh : Tổ 3 khu Hương Trầm - p.Dữu Lâu - TP.Việt Trì - Phú Thọ
Đặt sim : 0975909***

Phạm Thị Hoa : số 393-395 Trường Chinh, P9, TP. TUy Hòa, Phú Yên
Đặt sim : 094118***

Đức Bình : tk3 thị trấn đồng lê - tuyên hóa - quảng bình
Đặt sim : 012389222***

Vũ Anh Quốc : Nhà C2-13, khu tập thể dầu khí vạn tường, xã bình trị, huyện bình sơn, quảng ngãi
Đặt sim : 0906987***

: 26/12 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam
Đặt sim : 0982117***

Phần Trần Minh : Thôn phú lộc 3, xã quảng phú, Huyện quảng trạch, Quảng bình
Đặt sim : 0912651***

Nguyễn Văn Thiệu : 50 Đặng Thùy Trân, tổ 9 khu 6 phường Hồng Hà, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Đặt sim : 0919798***

Nguyễn Thị Phương Anh : 28 lê duẫn, thị trấn hải lăng, huyện hải lăng, tỉnh quảng trị
Đặt sim : 0904882***

Trần Văn Tuấn : 206 Lê Thánh Tông , Huyện Mỹ Tú , tp Sóc Trăng
Đặt sim : 0888987***

Thị Giang : tiểu khu 12 xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
Đặt sim : 0987342***

Nguyễn Đức Hồng : an bình, an tinh, trảng bàng , tây ninh
Đặt sim : 01298832***

Phan Duy An : XÓM 3 TÔ HỒ X.AN MỸ, H.QUỲNH PHỤ, THÁI BÌNH
Đặt sim : 01659982***

Trần Minh Nhật : Xóm trường thịnh xã nam tiến thị xã phổ yên tỉnh Thái Nguyên
Đặt sim : 0949008***

Nguyễn Thị Trường : thôn Nhuận Thạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Đặt sim : 0919974***

Phan Văn Đức : Đồn Biên phòng Hương Nguyên, A Roàng, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Đặt sim : 0912124***

Trần Văn Mậu : 29 nguyễn đáng khóm 8 phường 6 thành phố trà vinh
Đặt sim : 01678957***

Trần Đức Phúc : xa Thanh Phat , huyen Son Duong , Tuyen Quang
Đặt sim : 0966982***

Nguyễn Văn Kha : 16/1B khóm 1 phường 3 thành phố vĩnh long
Đặt sim : 0918736***

Nguyễn Thị Thanh : Công ty TNHH ngũ kim Cheye 2, khu cn bình xuyên Vĩnh phúc
Đặt sim : 0989202***

Vi Thị Hương : Tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Đặt sim : 01248902***