sim loc phat, sim tu quy

TÌM SIM SỐ ĐẸP, HƠN 3 TRIỆU SIM CHO BẠN LỰA CHỌN

Phần mềm định giá sim, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 - xác định giá trị chính xác sim của bạn miễn phí

Sim đầu số 090, đầu 090, Sim 576548, Sim đuôi 576548 Vinaphone Viettel Mobifone 10 số đầu số 090 hợp mệnh Kim tổng điểm 45, tổng 5 quẻ số 4

XEM THÊM ĐẦU SỐ 090: Đầu số 0900 » Đầu số 0901 » Đầu số 0902 » Đầu số 0903 » Đầu số 0904 » Đầu số 0905 » Đầu số 0906 » Đầu số 0907 » Đầu số 0908 » Đầu số 0909 »
Đầu số 090 » Đầu số 09 »

Sim 10 số là những sim có đầu số 09 như đầu số 086, 096, 097, 098 của mạng viễn thông Viettel. Đầu số 088, 091, 094 của Vinaphone. Sim đầu số 089, 090, 093 của mạng Mobifone. Đầu 092 của Vietnamobile, 095 của Sfone, 099 của Gmobile
Sim đầu số 090 là sim 10 số của mạng viễn thông Mobifone

NĂM SINH THUỘC MỆNH KIM : Canh Thìn – 2000 | Tân Tỵ – 2001 | Quý Dậu – 1993 | Nhâm Thân - 1992 | Giáp Tý - 1984, 2026 | Ất Sửu – 1985, 1925 | Canh Tuất – 1970 | Tân Hợi – 1971 | Quý Mão – 1963, 2023 | Nhâm Dần – 1962, 2022 | Ất Mùi - 1955, 2015 | Giáp Ngọ – 1954, 2014
Sim số đẹpMạng Giá Loại sim Đặt mua
0703576548 Sim số đẹp mạng viễn thông Mobifone, Sim 3G Miễn Phí 1 Năm Đuôi , 10 số, đầu số 070, không dính chứa số 9, mệnh , có tổng điểm 45, quẻ kinh dịch số 4
Sim 3G Miễn Phí
420,000 ₫
500.000
Sim mệnh Kim 7.5 điểm Mobifone
Xem đuôi 548
Đặt mua
0901576548 Sim số đẹp mạng viễn thông Mobifone, Dễ nhớ Đuôi 576548 , 10 số, đầu số 090, không dính chứa số 3, mệnh kim, có tổng điểm 45, quẻ kinh dịch số 4
Sim 3G Miễn Phí
350,000 ₫
420.000
Sim mệnh Kim 6.5 điểm Mobifone
Xem đuôi 6548
Đặt mua

Xem hết sim đuôi 3 mạng chính tại đây
Đuôi 576548 VIETTEL (172 sim)

Đuôi 576548 VINAPHONE (366 sim)

Đuôi 576548 MOBIFONE (259 sim)

Tất cả đuôi 576548 Viettel Vina Mobi ... (663 sim)

QUẺ 4: SƠN THỦY MÔNG

Dưới đây là lời giảng Quẻ Sơn Thủy Mông theo sách "Kinh dịch - Đạo của người quân tử"

:|:::| Sơn Thủy Mông (蒙 méng)

Quẻ Sơn Thủy Mông, còn gọi là quẻ Mông (蒙 meng2), là quẻ thứ 04 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm = (水) Nước

* Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn = (山) Núi

Giải nghĩa: Muội dã. Bất minh. Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch. Thiên võng tứ trương chi tượng: tượng lưới trời giăng bốn mặt.

蒙: 亨, 匪我 求 童 蒙, 童 蒙 求 我 .

初 筮 告, 再 三 瀆, 瀆 則 不 告 .利 貞 .

Mông: Hanh, Phỉ ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã.

Sơ phệ cáo, tái tam độc, độc tắc bất cáo. Lợi trinh.

Dịch: Trẻ thơ được hanh thông. Không phải ta tìm trẻ thơ mà trẻ thơ tìm ta. Hỏi (bói) một lần thì bảo cho, hỏi hai ba lần thì là nhàm, nhàm thì không bảo. Hợp với đạo chính thì lợi (thành công).

Giảng: Theo nghĩa của quẻ thì cấn là ngưng, Khảm là hiểm. Ở trong (nội quái) thì hiểm, mà ở ngoài (ngoại quái) thì ngưng, không tiến được, tỏ ra ý mù mờ, cho nên gọi là Mông.

Xét theo hình tượng thì ở trên có núi (Cấn), dưới chân núi có nước sâu (khảm), cũng có nghĩa tối tăm (Mông). Cũng có thể giảng là dưới chân núi có suối nước trong, tức như hạng người còn nhỏ (khi thành sông mới là lớn), hạng “đồng mông”, cho nên gọi quẻ này là Mông (mông có nghĩa là non yếu).

Đặc biệt quẻ này chỉ chú trọng vào hào 2 và hào 5. Hào 2 là dương cương, đắc trung làm chủ nội quái, đáng là một vị thầy cương nghị, khải mông (tức mở mang cái tối tăm) cho trẻ. Hào đó ứng với hào 5 âm nhu thuận mà cùng đắc trung, là tượng học trò ngoan. Vậy là thầy trò tương đắc, sự học hành tất có kết quả tốt, cho nên quẻ này có đức hanh thông.

Tư cách của thầy cương, của trò nhu, cho nên thầy không phải cầu trò, mà trò phải cầu thầy. Và khi dạy, trò hỏi một lần thì bảo, nếu hỏi 2, 3 lần thì là nhàm, không bảo. Giữ được đạo chính (hoặc bồi dưỡng chính nghĩa) thì lợi thành công.

Hào từ:

1. 初 六: 發 蒙, 利 用 刑 人, 用 說 桎 梏, 以 往 吝.

Sơ lục: phát mông, lợi dụng hình nhân, Dụng thoát chất cốc, dĩ vãng lận.

Dịch: Hào 1, âm: mở mang cái tối tăm (cho hạng người hôn ám) thì nên dùng hình phạt cốt cho họ thoát khỏi gông cùm, nhưng đừng đi quá mức sẽ hối tiếc.

Giảng: Hào âm này vị ở thấp nhất trong quẻ Mông là tượng kẻ hôn ám nhất, phải dùng hình phạt trừng trị mới cởi cái gông cùm (vĩ vật dục) cho họ được; khi có kết quả rồi thì thôi, đừng quá dùng hình phạt mà sẽ ân hận.

Chữ: "dụng hình nhân", dịch sát là dùng người coi về hình, tức dùng hình phạt.

2. 九 二 . 包 蒙 吉 . 納 婦 吉 . 子 克 家 .

Cửu nhị: Bao mông cát, nạp phụ cát, tử khắc gia.

Dịch: Hào, dương: Bao dung kẻ mờ tối, dung nạp hạng người nhu ám như đàn bà, tốt; (ở ngôi dưới mà gánh vác việc trên) như người con cai quản được việc nhà.

Giảng: Hào 2 dương, cương cường, nhưng đắc trung cho nên bảo là có đức bao dung; nó làm chủ nội quái, thống trị cả bốn hào âm, cho nên bảo nó dung nạp được các hào âm, tức hạng người nhu ám như đàn bà, nó ở dưới thấp mà lại là hào quan trọng nhất trong quẻ, nên ví nó như người con cai quản được việc nhà. Tóm lại hào này tốt.

Phan Bội Châu giảng ba chữ “tử khắc gia”cách khác: Cụ cho hào 5 ở địa vị tôn trong quẻ trên (ngoại quái) tức như cha trong nhà, hào 2 ở dưới, tức như con. Cha nhu nhược (vì là âm), con cương cường sáng suốt (vì là dương), cảm hóa được cha mà cha hết hôn ám, như vậy là con chỉnh lý được việc nhà.

Cao Hanh chỉ đứng về phương diện bói, mà không đứng về phương diện đạo lý, không cho Kinh Dịch có ý nghĩa triết lý, xử thế, cho nên hiểu khác hẳn: giảng “nạp phụ” là cưới vợ cho con “tử khắc gia” là con thành gia thất, đó là cái việc tốt của người làm bếp mắt không có đồng tử (bao mông, theo ông là : bào mông, bào là người làm bếp, mông là mắt không có đồng tử). Đại khái cách hiểu của Cao Hanh như vậy, xin đơn cử làm thí dụ.

3. 六 三: 勿 用 取 女 見 金 夫 .

不 有 躬, 无 攸 利.

Lục tam: Vật dụng thủ nữ kiến kim phu.

Bất hữu cung, vô du lợi.

Dịch: hào 3, âm: đừng dùng hạng con gái thấy ai có vàng bạc là (theo ngay) không biết thân mình nữa; chẳng có lợi gì cả.

Giảng: Hào 3 là âm nhu (ở trong quẻ Mông, là hôn ám) bất trung, bất chính, cho nên ví với người con gái không có nết, bất trinh, ham của. Mà hạng tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa cũng vậy (âm còn có nghĩa là tiểu nhân). Phan Bội Châu cho hào này xấu nhất; hạng người nói trong hào không đáng dùng, không đáng giáo hóa nữa.

4. 六 四 : 困, 蒙, 吝 .

Lục tứ: Khốn, mông, lận.

Dịch: Hào 4, âm: Bị khốn trong vòng hôn ám, hối tiếc.

Giảng: Quẻ Mông chỉ có hào 2 và 6 là dương cương, có thể cởi mở sự hôn ám được, còn hào 4 kia đều là âm hết. Hào 4 này cũng hôn ám như hào 3, nhưng còn tệ hơn hào 3 vì ở xa hào 2 dương (hào 3 còn được ở gần hào 2 dương ), mà chung quanh đều là âm hết (hào 3 và hào 5), như bị nhốt trong vòng hôn ám, tất bị khốn sẽ phải hối tiếc, xấu hổ.

Tiểu tượng truyện giảng: nó phải hối tiếc, xấu hổ vì chỉ một mình nó trong số bốn hào âm là ở xa các hào “thực” tức các hào dương. Hào dương là nét liền, không khuyết ở giữa, nên gọi là “thực” (đặc, đầy) hào âm là vạch đứt, khuyết ở giữa nên gọi là “hư” ; “thực” tượng trưng người có lương tâm “hư” tượng người không có lương tâm.

5. 六 五: 童 蒙 吉 .

Lục ngũ: Đồng mông cát.

Dịch: Hào 5, âm: Bé con, chưa biết gì (nhưng dễ dạy), tốt.

Giảng: hào 5 này là hào âm tốt nhất như chúng tôi đã nói khi giảng Thóan từ của Văn Vương, vì nó có đức nhu (âm) trung (ở giữa ngọai quái), lại ứng với hào 2 cương ở dưới, có thể ví nó với đứa trẻ dễ dạy, biết nghe lời thầy (hào 2).

Phan Bội Châu coi hào này như ông vua (vì ở ngôi cao quí nhất trong quẻ) biết tín nhiệm hiền thần (hào 2).

6. 上 九: 擊 蒙 不 利 為 寇 , 利 禦 寇.

Thượng cửu: Kích mông bất lợi vi khấu, lợi ngự khấu.

Dịch: Hào trên cùng, dương : phép trừ cái ngu tối mà nghiêm khắc quá thì kẻ mình dạy dỗ sẽ phẫn uất, có thể thành giặc, như vậy không có lợi, ngăn ngừa giặc ở ngoài (tức những vật dục quyến rũ kẻ đó) thì có lợi.

Giảng: Hào này ở trên cùng quẻ Mông, có nghĩa sự ngu tối tới cùng cực; nó là dương, ở trên cùng, mà bất trung, cho nên tuy có tài mở mang sự ngu tối nhưng quá nghiêm khắc, làm cho kẻ ngu tối phẫn uất, phản kháng, bất tuân giáo hóa, có thể thành giặc, có hại (chữ “khấu có cả hai nghĩa: giặc, có hại), nên tìm cách ngăn ngừa những vật dục quyến rũ nó thì hơn; mà “cả thầy lần trò đều thuận đạo lý (thượng hạ thuận dã, Tiểu tượng truyện).

Quẻ này nói về cách giáo hóa, cần nghiêm (hào 1) nhưng không nên nghiêm khắc quá mà nên ngăn ngừa lỗi của trẻ (hào 6).

Hướng dẫn tìm sim 576548

Tìm sim Đuôi 576548 Vinaphone

 1. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*576548
 2. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*576548
 3. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*576548
 4. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*576548
 5. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*576548
 6. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*576548
 7. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*576548
 8. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*576548
 9. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*576548
 10. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*576548
 11. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*576548
 12. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*576548
 13. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*576548
 14. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*576548
 15. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*576548
 16. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*576548
 17. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*576548
 18. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*576548
 19. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*576548
 20. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*576548
 21. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*576548
 22. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*576548
 23. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*576548
 24. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*576548
 25. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*576548
 26. Để tìm sim 576548 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*576548

Tìm sim Đuôi 576548 Mobifone

 1. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*576548
 2. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*576548
 3. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*576548
 4. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*576548
 5. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*576548
 6. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*576548
 7. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*576548
 8. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*576548
 9. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*576548
 10. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*576548
 11. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*576548
 12. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*576548
 13. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*576548
 14. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*576548
 15. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*576548
 16. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*576548
 17. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*576548
 18. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*576548
 19. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*576548
 20. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*576548
 21. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*576548
 22. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*576548
 23. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*576548
 24. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*576548
 25. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*576548
 26. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*576548
 27. Để tìm sim 576548 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*576548

Tìm sim Đuôi 576548 Viettel

 1. Để tìm sim 576548 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*576548
 2. Để tìm sim 576548 Mạng Viettel Đầu số 096 nhập ô tìm kiếm 096*576548
 3. Để tìm sim 576548 Mạng Viettel Đầu số 0961 nhập ô tìm kiếm 0961*576548
 4. Để tìm sim 576548 Mạng Viettel Đầu số 0962 nhập ô tìm kiếm 0962*576548
 5. Để tìm sim 576548 Mạng Viettel Đầu số 0963 nhập ô tìm kiếm 0963*576548
 6. Để tìm sim 576548 Mạng Viettel Đầu số 0964 nhập ô tìm kiếm 0964*576548
 7. Để tìm sim 576548 Mạng Viettel Đầu số 0965 nhập ô tìm kiếm 0965*576548
 8. Để tìm sim 576548 Mạng Viettel Đầu số 0966 nhập ô tìm kiếm 0966*576548
 9. Để tìm sim 576548 Mạng Viettel Đầu số 096